Disclaimer

Algemeen
Te Meij Techiek (KvK 62760505), hierna te noemen te Meij Techniek, verleent u hierbij toegang tot www.gladiatorgarageworks.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Te Meij Techniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website is het eigendom van te Meij Techniek.
Het merk Gladiator®, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Whirlpool Corporation of rechthoudende derden.

Beperkte aansprakelijkheid
Te Meij Techniek spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal te Meij Techniek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met te Meij Techniek.
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Te Meij Techniek spant zich in dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Te Meij Techniek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Te Meij Techniek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (niet-) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of niet rechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.