Garantie

Op de Gladiator ® producten, die u bij ons bestelt, heeft u fabrieksgarantie.
De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product buiten uw schuld gebreken hebben of niet naar behoren functioneren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en binnen de wettelijk bepaalde tijd, bij ons te melden via ons contactformulier of e-mailadres. Na ontvangst van uw melding kunt u, uiterlijk binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

Buiten de garantie valt o.a.:
• Schade die is ontstaan door onjuist gebruik van het product
• Onderdelen die zijn getroffen door slijtage
• Producten waarvan de beschadiging of het defect bekend was vóór u het kocht
• Producten die u zonder kennisgeving vooraf retour stuurt

Heeft u een probleem met een product dat niet onder de garantie valt? Neem contact op met ons, zodat we kunnen onderzoeken of we een passende oplossing kunnen aandragen.

Aanvullende garantie:

GLADIATOR: 10 JAAR of LEVENSLANGE GARANTIE
Is geldig voor de levensduur van het product, wanneer het product gebruikt en onderhouden worden volgens de bijgevoegde of beschikbare instructies op de website, zal Gladiator® Worx Europe de vervanging of herstelling van het defecte product op zich nemen.

Gladiator® Worx Europa zal niet betalen voor:
1. Service oproepen die handelen over het een correcte installatie van een Gladiator® product of over hoe het gebruiken of te installeren.
2. Schade als gevolg van de onjuiste afhandeling of verzending van producten, of producten beschadigd door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, brand, overstroming, onjuiste installatie, overmacht, verwaarlozing, corrosie, wijziging of verkeerde behandeling.
3. Verzending- of vracht kosten om vervangingsproducten te leveren of om producten met gebreken terug te sturen.
4. De reparatie of vervanging wanneer uw product wordt gebruikt in een anders dan normaal, gezinshuishoudelijk gebruik, zoals een commerciële omgeving of als het gebruik ervan op enigerlei wijze onverenigbaar is met de installatie-instructies die bij het product geleverd zijn.
5. Cosmetische schade met inbegrip van krassen, deuken of scheuren die geen invloed hebben op het structurele of functionele vermogen van het product.
6. De vervangende onderdelen of producten voor Gladiator® producten beheerd buiten Europese Unie.
7. Reis- of transport kosten voor klanten die zich in afgelegen gebieden bevinden in Europa.
8. Om het even welke arbeidskosten tijdens de periode van de beperkte garantie.
9. Schade als gevolg van verkeerde lading die de capaciteit van het opgegeven maximum gewicht geschetst in de assemblage-instructies bij het product overschrijdt, met inbegrip van overbelasting van manden, planken, haken, kasten, en andere accessoires van de Gladiator®.
10. Oppervlakken beschadigd als gevolg van chemische interactie resulterend in aantasting van verf of metaal.
11. Vervangingssleutels of vergrendelingsmechanisme.
12. Verlies van productinhoud door diefstal, brand, overstroming.

DISCLAIMER VAN IMPLICIETE GARANTIES; BEPERKING VAN REMEDIES IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE MATE VAN TOEPASSING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN UITGESLOTEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. ENIGE IMPLICIETE GARANTIES DIE KUNNEN WORDEN OPGELEGD DOOR DE WET ZIJN BEPERKT TOT ÉÉN JAAR, OF DE KORTSTE PERIODE TOEGESTAAN DOOR DE WET. SOMMIGE LIDSTATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN OVER DE DUURTIJD VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN.

Deze garantie is niet van toepassing buiten de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Neem contact op met uw erkende Gladiator® dealer om de lokale garantievoorwaarden te kennen.

Bewaar uw aankoopfactuur voor toekomstige verwijzing. Uw aankoop dient te zijn geregistreerd met een bewijs van aankoop of installatiedatum voor reparatie en/of vervanging onder garantie.